Finski 4

PP Aviation Logistics – osaaminen ja kuljetuskalusto

 

Kuljetuskonseptiin on kerätty kokemuksia monivuotisesta yhteistyöstämme lentoyhtiöiden ja lentokonemoottorivalmistajien kanssa – lentokonemoottorien kuljettamisessa yhdistyvät aikakriittisyys, tarve nopeaan reagointiin ja tietotaito moottoreiden käsittelystä kuljetuksen aikana.

Nämä vaatimukset saavutetaan toiminnan suunnitelmallisuudella, aikataulutuksella, koulutuksella ja jatkuvalla seurannalla.

Kuljetuskalustomme erikoisominaisuudet sallivat kookkaiden ja/tai painavien laitteistokokonaisuuksien kuljettamisen. Herkkien osakomponenttien kuljetus suoritetaan aina täysilmajousitetulla kalustolla.

Tutustu toimintaamme : PP Kuljetuslinja Oy esite

 IMG_3061

Ratkaisu aikakriittisiin logistiikkatarpeisiin

Perinteinen toimintamalli ei anna tilaa joustavuudelle tai nopealle reagoinnille, joita aikakriittisissä kuljetuksissa tarvitaan.

PP Aviation Logistics:in lähestymistapa takaa, että esimerkiksi generaattorin tai prosessipumpun vikaannuttua saadaan auto liikkeelle noutamaan vaihto-osaa välittömästi – Euroopan laajuisesti.

Kuljetus voidaan toteuttaa nopeimmalla mahdollisella reitillä vaihtokuljettajineen ym. järjestelyineen – ilman tarvetta välilastauksiin, jotka viiveiden lisäksi ovat aina riskejä kuljetettavalle komponentille.

Logistiikkapalvelumme lähtee liikkeelle aina tavoitettavissa olevasta päivystäjästä, jatkuvasti mantereella liikkuvasta kalustosta ja lastin täsmällisestä seurannasta.

 

Teollisuuden kunnossapidon logistiikka

Yllättävien ja kiireellisten kuljetustarpeiden lisäksi logistiikkapalvelumme sopii hyvin myös ennalta suunniteltujen huoltoseisokkien materiaalin koordinoituun siirtämiseen, joissa osaamisemme ydin, ajoitus ja suunnitelmallisuus, nousevat pääosaan.

PP Aviation Logistics palvelu perustuu suoriin autokuljetuksiin, joissa ei käytetä välipurkuja/ lastauksia.

Toimintamallissamme kuljettaja seuraa kuorman kaikkia vaiheita reitin alusta loppuun. Tämä takaa jokaiselle kuljetetukselle juuri oikean käsittelyn koko matkan ajan.